Mầm non Tư thục Bình Minh: Các con vui Hội Chợ Xuân 2024

 • 30/01/2024 16:52
 • Trong bầu khí vui mừng của dân tộc Việt - chuẩn bị đón Tết cổ truyền, hôm nay, ngày 30.01.2024, Mầm Non Tư Thục Bình Minh đã tổ chức HỘI CHỢ XUÂN cho các con. Tạo cho các con những trò chơi dân gian nhằm giúp các con thấy được ý nghĩa của ngày Tết cổ truyền.

  Dưới đây là những hình ảnh của ngày Hội Chợ Xuân

  Chùm hình ảnh 1

  Chùm hình ảnh 2

   Truyền thông Hội Dòng

  Bài viết liên quan