Mẫu cắm hoa Phụng vụ - số 1

 • 21/01/2022 07:24
 • Bàn thờ là biểu tượng của chính Chúa Kitô đang hiện diện giữa và ở trong cộng đoàn tín hữu.Theo Quy chế sách lễ giải thích rằng: "Hy lễ Thập giá được hiện tại hoá dưới những dấu bí tích trên bàn thờ, cũng là bàn tiệc của Chúa, mà Dân Chúa được mời đến tham dự trong thánh lễ" (QCSL 296). Vì thế, việc cắm hoa bàn thờ rất quan trọng, bởi nó là một phần của nghệ thuật thánh và giúp con người ca ngợi Thiên Chúa. Quan trọng hơn nữa là người cắm hoa ý thức mình đang góp phần trong công việc phụng vụ để làm sáng danh Thiên Chúa.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

         

   

  Đa Minh Thái Bình

  Bài viết liên quan