Ngày họp mặt Gia đình Đa Minh Việt Nam - Thánh Tôma Aquinô 700 năm tuyên thánh

  • 11/11/2023 13:39
  • Ngày họp mặt Gia đình Đa Minh Việt Nam năm nay được tổ chức tại Hội Dòng Đa Minh Rosa Lima vào thứ Bảy, ngày 11 tháng 11 năm 2023.

     

    Nguồn tin: Truyền thông Đa Minh

    Bài viết liên quan