Những tâm tình của các con trong Lớp Nội trú Hè 2024

  • 07/07/2024 20:42
  • Khóa Nội trú Hè tại Hội dòng Nữ Đa Minh Thái Bình được diễn ra từ Chúa Nhật, ngày 09.6 - 07.7.2024, tại Trụ sở Trung ương Dòng. Sau một tháng xa gia đình, các con trong Lớp Nội trú Hè đã nói lên những cảm nhận, trải nghiệm và sự phát triển của các mình tới quý cha mẹ.

    Truyền thông Hội dòng

    Bài viết liên quan