Thánh Lễ Bế mạc và Video hình ảnh Đại hội Ơn gọi Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình năm 2022

 • 16/07/2022 15:19
 • Đại hội Ơn gọi Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình diễn ra từ thứ Năm, ngày 14 tháng 7 đến thứ Bảy, ngày 16 tháng 7 năm 2022, với chủ đề: “DẠ, CON ĐÂY!” (1Sm 3, 6) được mọi sự bình an.

   

  Ngày thứ nhất

   

  Ngày thứ hai

  Truyền thông Hội Dòng

  Bài viết liên quan