Thơ: Cây nho

 • 06/05/2024 19:24
 •  

  Cây nho thánh xin hợp với Chúa

  Xin chắp con cho liền nhánh với Ngài

  Nhành yếu hèn sẽ đơm quả tốt tươi

  Bao quả chín từ nay con dâng Chúa

   

  Nơi Thánh Tâm Giêsu

  Con chạy đến ẩn mình

  Con không phải khiếp kinh

  Sức mạnh con chính Chúa.

  Nt. Maria Nguyễn Thị Kính, OP.

  Bài viết liên quan