Tu viện Mẹ Lên Trời Trung Đồng: Nghi thức nhận chức Bề trên Tu viện, nhiệm kỳ 2023-2026

 • 04/12/2023 21:52
 • Hôm nay lúc 18g00 thứ Hai, ngày 04.12.2023, tại nhà nguyện Tu viện Mẹ Lê Trời Trung Đồng, Xơ Maria Phạm Thị Hướng đã nhận chức Bề trên Tu viện.

  Trong nghi thức nhận chức Bề trên Tu viện cùng với sự hiện diện Bề trên Tổng quyền, ban Tổng Cố vấn và quý chị em trong Tu viện Mẹ Lên Trời Trung Đồng, còn có sự hiện diện của cha Đa Minh Bùi Thế Truyền - chánh xứ Trung Đồng.

  Sau phần phụng vụ Lời Chúa, Xơ Têrêxa Vũ Thị Ngoan, Tổng Thư ký công bố Văn thư phê chuẩn Bề trên Tu viện của Bề trên Tổng quyền mà Xơ Maria Phạm Thị Hướng đã can đảm chấp nhận chức vụ Bề trên. Với chức trách Bề trên Tu viện mà Xơ Maria Phạm Thị Hướng lãnh nhận hôm nay, không phải do Xơ đạo đức, thánh thiện hay công trạng hoặc khả năng, mà hoàn toàn do hồng ân nhưng không của Thiên Chúa, đã yêu thương mời gọi Xơ thi hành điều Thiên Chúa muốn qua sự tín nhiệm của chị em trong cộng đoàn, hầu làm vinh danh Chúa và mưu ích cho các linh hồn.

  Xơ tân Bề trên Tu viện đã có đôi lời bày tỏ tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, cám ơn Bề trên Tổng quyền, quý chị trong ban Tổng Cố vấn, quý chị em trong Tu viện đã tín nhiệm, động viện và cầu nguyện cho Xơ, để Xơ can đảm lãnh nhận sứ vụ này, dẫu biết rằng con người bất toàn và khả năng giới hạn.

  Cuối cùng, Bề trên Tổng quyền - Maria Đặng Thị Ánh Tin cũng nhắn gửi tân Bề trên Tu viện hãy can đảm lên đừng sợ, cho dù trọng trách nặng nề, khả năng giới hạn nhưng hãy tin tưởng có Chúa cùng đồng hành và chị em cùng đi với Chị.

  Nghi thức nhận chức Bề trên Tu viện kết thúc trong lời ca dâng lên Đức Mẹ và Cha thánh Đa Minh. Nguyện xin tình yêu và bình an của Thiên Chúa luôn hiện diện nơi Xơ Tân Bề trên và Tu viện Mẹ Lên Trời Trung Đồng.

   

  BTT Hội Dòng

  Bài viết liên quan