Cáo phó - Tiểu sử Nữ tu Têrêxa Lê Thị Huệ, OP - Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình

  • 27/04/2024 09:05
  • Nữ tu Têrêxa Lê Thị Huệ, OP., sinh ngày 01.02.1939, tại Giáo xứ Song Hai, Giáo phận Thái Bình, đã được Chúa gọi về lúc 07g10p thứ Bảy, ngày 27.4.2024. Thánh lễ An táng sẽ được cừ hành lúc 14g30p Chúa Nhật ngày 28.4.2024. Hưởng thọ 85 tuổi. Khấn Dòng 31 năm.

     

    Ban Truyền thông Hội Dòng

    Bài viết liên quan