Khóa TÌM HIỂU ƠN GỌI Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình năm 2024

 • 01/06/2024 05:41
 • Khóa Tìm hiểu Ơn gọi Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình năm nay tổ chức từ ngày 15.7 - 17.7.2024, với chủ đề: Hãy đến mà xem!

   

  Tải File:  Thư ngỏ.docx

                 Thư ngỏ.pdf

  Ban Mục vụ Ơn gọi Đa Minh Thái Bình

  Bài viết liên quan