Khóa TÌM HIỂU ƠN GỌI Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình năm 2023

  • 01/06/2023 22:07
  • Khóa Tìm hiểu Ơn gọi Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình năm nay tổ chức từ ngày 13.7 - 15.7.2023, với chủ đề: Cùng bước theo Thầy Giêsu (VC 1)

    Tải File:  Thư ngỏ.docx

                   Thư ngỏ.pdf

    Ban mục vụ Ơn gọi Đa Minh Thái Bình

    Bài viết liên quan