Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật tuần X - Thương Niên năm B (Mc 3, 20-35)

 • 08/06/2024 09:35
 • “Xatan đã tận số”.

  1. Bài đọc 1: St 3,9-15

  “Ta sẽ gây mối thù giữa dòng giống mi và dòng giống người đàn bà”.

  Trích sách Sáng thế.

  Sau khi con người ăn trái cây biết lành biết dữ, Ðức Chúa là Thiên Chúa gọi con người và hỏi: “Ngươi ở đâu?” Con người thưa: “Con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn, con sợ hãi vì con trần truồng, nên con lẫn trốn”. Ðức Chúa là Thiên Chúa hỏi: “Ai đã cho ngươi biết là ngươi trần truồng? Có phải ngươi đã ăn trái cây mà Ta đã cấm ngươi ăn không?” Con người thưa: “Người đàn bà Ngài cho ở với con, đã cho con trái cây ấy, nên con ăn”. Ðức Chúa là Thiên Chúa hỏi người đàn bà: “Ngươi đã làm gì thế?” Người đàn bà thưa: “Con rắn đã lừa dối con, nên con ăn”. Ðức Chúa là Thiên Chúa phán với con rắn:

  “Mi đã làm điều đó, nên mi đáng bị nguyền rủa nhất

  trong mọi loài súc vật và mọi loài dã thú.

  Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà,

  giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy;

  dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó”.

  Ðó là lời Chúa.

   

  2.  Đáp ca: Tv 129, 1-2.3-4.5-6a.6b-8

  Ðáp: Chúa luôn luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa. (c. 7bc)

  Xướng:

  1) Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy Chúa, muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con. Dám xin Ngài lắng tai để ý nghe lời con tha thiết nguyện cầu. 

  2) Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng? Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ để chúng con biết kính sợ Ngài.

  3) Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi, cậy trông ở lời Người. Hồn tôi trông chờ Chúa, hơn lính canh mong đợi hừng đông. 

  4) Hơn lính canh mong đợi hừng đông, trông cậy Chúa đi, Ítraen hỡi, bởi Chúa luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa. Chính Người sẽ cứu chuộc Ítraen cho thoát khỏi tội khiên muôn vàn. 

   

  3. Bài đọc 2: 2Cr 4,13 - 5,1

  “Chúng tôi tin, nên chúng tôi mới nói”.

  Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

  Thưa anh em, có được cùng một lòng tin, như đã chép: Tôi đã tin, nên tôi mới nói, thì chúng tôi cũng tin, nên chúng tôi mới nói. Quả thật, chúng tôi biết rằng: Ðấng đã làm cho Chúa Giêsu trỗi dậy, cũng sẽ làm cho chúng tôi được trỗi dậy với Chúa Giêsu, và đặt chúng tôi bên hữu Người cùng với anh em. Thật vậy, tất cả những điều ấy xảy ra là vì anh em. Như thế, ân sủng càng dồi dào, thì càng có đông người hơn dâng lên Thiên Chúa muôn ngàn lời cảm tạ, để tôn vinh Người.

  Cho nên chúng tôi không chán nản. Trái lại, dù con người bên ngoài của chúng tôi có tiêu tan đi, thì con người bên trong của chúng tôi ngày càng đổi mới. Thật vậy, một chút gian truân tạm thời trong hiện tại sẽ mang lại cho chúng ta cả một khối vinh quang vô tận tuyệt vời. Vì thế, chúng ta mới không chú tâm đến những sự vật hữu hình, nhưng đến những thực tại vô hình. Quả vậy, những sự vật hữu hình thì chỉ tạm thời, còn những thực tại vô hình mới tồn tại vĩnh viễn.

  Quả thật, chúng ta biết rằng: nếu ngôi nhà của chúng ta ở dưới đất, là chiếc lều này, bị phá hủy đi, thì chúng ta có một nơi ở do Thiên Chúa dựng lên, một ngôi nhà vĩnh cửu ở trên trời, không do tay người thế làm ra.

  Ðó là lời Chúa.

   

  4.  Tin Mừng: Mc 3, 20-35

  “Xatan đã tận số”.

  Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

  Khi ấy, Ðức Giêsu và các môn đệ trở về nhà, và đám đông lại kéo đến, nên Người và các môn đệ không sao ăn uống được. Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí.

  Còn các kinh sư từ Giêrusalem xuống thì lại nói rằng Người bị quỷ vương Bê-en-dê-bun ám, và người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. Ðức Giêsu liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ: “Xatan làm sao trừ Xatan được? Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền; nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững. Vậy Xatan mà chống Xatan, Xatan mà tự chia rẽ, thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số. Không ai có thể vào nhà kẻ mạnh mà cướp của được, nếu không trói kẻ mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó.

  “Tôi bảo thật các ông: mọi tội lỗi và lời phạm thượng, dù nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng sẽ được tha cho con cái loài người. Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời”. Ðó là vì họ đã nói: “Ông ấy bị thần ô uế ám”.

  Mẹ và anh em Ðức Giêsu đến, đứng ở ngoài, cho gọi Người ra. Lúc ấy, đám đông đang ngồi chung quanh Người. Có kẻ nói với Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy!” Nhưng Người đáp lại: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: “Ðây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi”.

  Ðó là lời Chúa.

   

  5. Suy niệm: Tội lỗi và Ân sủng

  Lịch sử nhân loại nói chung và lịch sử cứu độ nói riêng là một chuỗi liên tiếp những tội lỗi của con người và ân sủng của Thiên Chúa. Từ xa xưa, con người vẫn kiêu ngạo chống lại Chúa. Cũng từ xa xưa, Thiên Chúa luôn yêu thương tha thứ cho con người.

  Tội lỗi của ông Ađam và bà Evà được thuật lại trong sách Sáng thế được gọi là tội Nguyên tổ, hay tội Tổ tông. Giáo huấn Kitô giáo dạy rằng: tội này như một bệnh di truyền cho mọi thế hệ nhân sinh. Con người sinh ra, bất luận thuộc nền văn hoá hay chủng tội nào, đều mắc hậu quả của tội này. Duy nhất một người không mắc phải, đó là Đức Trinh nữ Maria thành Nadarét. Kitô giáo cũng tin rằng, do hậu quả của tội Nguyên tổ, mà thế gian sinh gai góc, đau khổ bạo lực tràn lan và con người phải vất vả sinh nhai. Đó chẳng phải đã được tuyên bố trong “bản án” của Thiên Chúa, sau khi luận tội con người phạm tội sao?

  Thiên Chúa không bỏ rơi con người phải chìm ngập trong tội lỗi và sự chết vĩnh viễn. Ngài đã sai Con Một của Ngài đến thế gian. Thánh Phaolô đã viết: “Ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội” (Rm 5, 20). Trong Bài đọc II, Thánh Phaolô đã nói đến ơn cứu rỗi của người Kitô hữu: Nhờ Đức Giêsu đã trỗi dậy từ cõi chết mà chúng ta được sống lại với Người. Hơn nữa, nếu Chúa Giêsu được ngự bên hữu Đức Chúa Cha thì chúng ta cũng sẽ được ở bên hữu của Chúa Giêsu. Đây là vinh dự lớn lao của người tín hữu. Giữa những thử thách gian truân của cuộc đời, thánh Phaolô đã tuyên bố với niềm xác tín: “Chúng tôi không chán nản. Trái lại, dù con người bên ngoài của chúng tôi có tiêu tan đi, thì con người bên trong của chúng tôi ngày càng đổi mới… một chút gian truân tạm thời trong hiện tại sẽ mang lại cho chúng ta một khối vinh quang vô tận tuyệt vời”.

  Nếu ông bà Ađam Evà ở đầu lịch sử đã muốn chối bỏ thân phận thụ tạo của mình, thì hôm nay, nhiều người vẫn đang tiếp tục chối bỏ sự hiện hữu của Thiên Chúa. Có người ngạo mạn tuyên bố “Thiên Chúa đã chết, hoặc nếu Ngài hiện hữu, thì Ngài cũng bất lực trước sự dữ đang diễn ra mỗi ngày”. Thánh Máccô kể lại, một số bà con thân nhân của Chúa Giêsu cho rằng Người đã mất trí. Những kinh sư từ Giêrusalem xuống cho rằng Người bị quỷ ám. Suốt hai mươi thế kỷ qua, Lời Chân lý vẫn được rao giảng. Có nhiều người thành tâm đón nhận và họ tìm được niềm vui; trong khi đó có nhiều người khước từ với những lời vu khống xuyên tạc giáo huấn của Chúa. Thiên Chúa của chúng ta không ngủ quên. Ngài lại càng không thể chết vì Ngài là Thiên Chúa bất tử. Ngài cũng là nguồn mạch và nguyên lý sự sống cho muôn loài. Thiên Chúa đã thể hiện tình thương vô bờ của Ngài qua việc sai Con Một là Đức Giêsu xuống trần gian, làm người như chúng ta ngoại trừ tội lỗi. Mầu nhiệm nhập thể là mầu nhiệm của tình thương. Con Thiên Chúa đã sống thân phận con người để đồng hành và nâng đỡ con người trong hành trình cuộc sống đầy chông gai vất vả.

  Không chỉ cứu độ con người khỏi tình trạng tội lỗi, quyền năng và ân sủng của Thiên Chúa còn nâng con người thấp hèn lên địa vị cao sang. Những ai lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành sẽ trở nên thân tình nghĩa thiết của Chúa Giêsu, như Người đã tuyên bố: “Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi”. Câu nói này có thể gây sốc cho nhiều người, nhưng sự thật là như thế. Trong những lời tâm sự với các môn đệ cuối bữa Tiệc ly, Chúa Giêsu nói với các môn đệ; “Thầy gọi anh em là bạn hữu” (Ga 15,15). Ít khi chúng ta nghĩ Đức Giêsu gần gũi thân thiết với chúng ta như một người bạn. Khi gọi chúng ta là bạn hữu, Chúa muốn nhấn mạnh tới mối gắn bó thân tình giữa ta với Chúa. Nhờ sự gắn bó này, mà chúng ta được ở trong Người. Ai ở trong Người, Người sẽ sẻ chia cho họ niềm hạnh phúc và sức sống siêu nhiên.

  “Ađam, ngươi đang ở đâu?”. Lời chất vấn của Chúa đã làm cho ông bà Nguyên tổ sợ hãi, vì họ vừa phạm tội. Hôm nay, Chúa vẫn đang hỏi chúng ta cùng một câu hỏi ấy. Tìm câu trả lời cho câu hỏi này, tức là tìm xác định mối thân tình giữa tâm hồn ta với Chúa ở mức độ nào.

  Hôm nay cũng là lễ Trọng thể kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Xin Chúa cho chúng ta thấu hiểu “mọi kích thước dài rộng cao sâu, và nhận biết tình thương của Đức Kitô, là tình thương vượt quá sự hiểu biết, để chúng ta được đầy tràn sự viên mãn của Thiên Chúa” (Ep 318-19). Thánh Tâm Chúa Giêsu là kho tàng rộng, từ đó chúng ta đón nhận muôn vàn phúc lộc và ân sủng của Thiên Chúa. Nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu, chúng ta được ơn tha tội, vì máu Chúa gột rửa chúng ta khỏi mọi tội lỗi.

  Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu cũng là ngày xin ơn thánh hóa các Linh mục. Xin Anh Chị Em cầu nguyện cho các Linh mục của chúng ta được thánh thiện, xứng đáng là hiện thân của Chúa Giê-su giữa đời.

  +TGM Giuse Vũ Văn Thiên

  Nguồn tin: https://www.tonggiaophanhanoi.org/

  Bài viết liên quan