Thánh Mactinô: Bổn mạng Tu xá Ngọc Đồng (03.11)

  • 02/11/2023 21:53
  • Thánh Máctinô sinh năm 1579 tại Lima, nước Pêru. Ngài qua đời ngày 03.11.1639 tại Lima. Ðức Ghêgôriô XVI tôn người lên bậc chân phước năm 1837. Ngày 6.5.1962, Ðức Gioan XXIII ghi tên người vào sổ các hiển thánh.

    BTT Hội Dòng

    Bài viết liên quan