Dòng nữ Đa Minh Thái Bình: Học hỏi Luật Dòng năm 2024

 • 22/01/2024 15:12
 • Khóa học hỏi Luật Dòng được chia thành 2 đợt: Đợt 1 từ ngày 12.01 - 16.01.2024 và đợt 2 từ ngày 17.01 - 21.01.2024, tại Trụ sở Trung ương Dòng.

  Tổng hội là cơ quan quản trị và lập pháp tối cao của Hội dòng, và là dấu chỉ hiệp nhất trong đức ái (x. HP 113). Tổng hội có nhiệm vụ bảo tồn gia sản Dòng và xúc tiến việc canh tân thích nghi hợp với gia sản ấy, bầu chọn Bề trên Tổng quyền, các chị Tổng Cố vấn và các chức vụ khác,… (x. HP 114). Tổng hội sẽ tìm ra hướng đi phù hợp với đoàn sủng của Hội dòng để thực hiện trong thời gian tới, đồng thời sẽ ban hành Công vụ Tổng hội.

  Để hướng đi đúng đường hướng mà Tổng hội đã đề ra, Hội dòng đã tổ chức các khóa Thường huấn cho chị em trong toàn Dòng để học hỏi về Luật dòng, giúp chị em thực thi Hiến Pháp, Nội quy và Công vụ Tổng hội cách cụ thể và phù hợp hơn trong các chiều kích của ơn gọi Đa Minh.

  Khởi đi từ những góp ý và những thao thức của chị em, cũng như bối cảnh hiện tại về khía cạnh đời sống cộng đoàn trong toàn Hội dòng, Tổng hội VII - 2023 đã chọn chủ đề: “Canh tân đời sống cộng đoàn theo linh đạo Đa Minh”. Vì thế, bản Công vụ Tổng hội đã được Đức Giám mục Giáo phận phê chuẩn và được Bề trên Tổng quyền công bố, Hội dòng đã tạo điều kiện cho chị em không những học hỏi về Công vụ Tổng hội mà còn học về Hiến pháp, Nội quy và dự thảo quy chế Đào tạo. Nhờ đó, giúp chị em:

  1. Có cơ hội đọc lại cách mới mẻ hơn những bản văn về linh đạo và hướng sống của Dòng.
  2. Cập nhật những thông tin đã thay đổi,
  3. Yên mến và biết trân trọng Luật Dòng hơn.
  4. Biết tận dụng và thánh hóa ngày sống để nên ích hơn,
  5. Xác tín hơn về giá trị ơn gọi thánh hiến Đa Minh.
  6. Ý thức tầm quan trọng trong việc đồng trách nhiệm với chị em qua đời sống và sứ vụ.

  Để chị em trong toàn Dòng có thể tham dự được khóa học hỏi về Luật Dòng, chị Đặc trách Học vụ - Maria Đỗ Thị Dung, OP. đã tổ chức khóa học thành 2 đợt: Đợt 1 từ ngày 12.01 - 16.01.2024 và đợt 2 từ ngày 17.01 - 21.01.2024, tại Trụ sở Trung ương Dòng. Khóa học đã được quý chị trong các Tiểu ban đi tham dự Tổng hội VII chia sẻ cho chị em về đường hướng của Hội dòng trong nhiệm khóa này. Đồng thời, quý chị em tham dự khóa học cũng chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm, những thành quả, những trở ngại,… trong đời Thánh hiến và đời sống mục vụ mà chị em đã, đang và sẽ thực hiện. Ước mong sao, mỗi thành viên, mỗi cộng đoàn trong Hội dòng luôn cùng nhau thực thi hướng đi mà Tổng hội VII đã đề ra, để Hội dòng ngày càng phát triển, hầu làm vinh danh Chúa, thánh hóa bản thân và cứu rỗi các linh hồn. 

  Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Maria Trinh Nữ Vương, Thánh phụ Đa Minh chúc lành và ban Thánh Thần xuống hoạt động trong Hội dòng chúng ta, để nhờ Ngài liên kết chúng ta được trở nên một trong một Hội dòng, để đời sống của chúng ta luôn là dấu chỉ về sự hiện diện của Thiên Chúa (CV 36).

  Truyền thông Hội dòng

  Bài viết liên quan