38 Thánh Tử Đạo Việt Nam thuộc Gia Đình Đa Minh

 • 15/01/2023 15:14
 • Trong số 117 Thánh Tử Đạo tại Việt Nam, Gia Đình Đa Minh đã góp mặt 38 vị bao gồm: 6 giám mục và 16 linh mục, Dòng Nhất; 3 linh mục, 6 thầy giảng và 7 giáo dân, Dòng Ba.

  Mục Lục

  Video giới thiệu 38 vị tử đạo dưới đây do cha Fx. Đào Trung Hiệu, O.P thực hiện.

  6 Giám mục, O.P. (Tây Ban Nha)

  1. Thánh Ignatio Delgado Y
  2. Thánh Đa Minh Henares Minh
  3. Thánh Giuse Diaz Sanjurjo An
  4. Thánh Giuse Garcia Sampedro Xuyên
  5. Thánh Giêrônimô Hermosilla Liêm
  6. Thánh Valentino Berrio Ochoa Vinh

  16 Linh mục,  O.P. (5 Tây Ban Nha, 11 Việt Nam)

  1. Thánh Phanxicô Federic Tế, TBN
  2. Thánh Matthêu Alonso Liciniana Đậu, TBN
  3. ThánhVinh Sơn Phạm Hiếu Liêm
  4. Thánh Giaxintô Castañeda Gia, TBN
  5. ThánhVinh Sơn Đỗ Yến
  6. Thánh Giuse Fernandez Hiền, TBN
  7. Thánh Đa Minh Nguyễn Văn Hạnh
  8. Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự
  9. Thánh Đa Minh Vũ Đình Tước
  10. Thánh Tôma Đinh Viết Dụ
  11. Thánh Đa Minh Nguyễn Văn Xuyên
  12. Thánh Giuse Ngô Duy Hiển
  13. Thánh Đa Minh Vũ Đức Trạch
  14. Thánh Đa Minh Đinh Đức Mậu
  15. Thánh Giuse Trần Văn Tuân
  16. Thánh Phêrô Almato Bình, TBN

  3 Linh mục, Huynh đoàn Đa Minh (1 Pháp, 2 Việt)

  1. Thánh Auguatinô Shoeffler Đông (Pháp)
  2. Thánh Đa Minh Đỗ Đình Cẩm
  3. Thánh Tôma Ngô Túc Khuông

  6 Thầy giảng, Huynh đoàn Đa Minh

  1. Thánh Phanxicô Đỗ Văn Chiểu
  2. Thánh Giuse Nguyễn Đình Uyển
  3. Thánh Phanxicô X, Hà Trọng Mậu
  4. Thánh Đa Minh Bùi Văn Úy
  5. Thánh Tôma Đào Đình Toán
  6. Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang

  7 Giáo dân Đa Minh

  1. Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh
  2. Thánh Augustinô Nguyễn Văn Mới
  3. Thánh Tôma Nguyễn Văn Đệ
  4. Thánh Stêphanô Nguyễn Văn Vinh
  5. Thánh Đa Minh Phạm Trọng Khảm
  6. Thánh Giuse Phạm Trọng Tả,
  7. Thánh Luca Phạm Trọng Thìn

  Nguồn tin:  https://thinhviendaminh.net

  Bài viết liên quan