Thánh Tôma Aquinô: Bổn mạng Tu viện Cát Đàm

  • 26/01/2024 21:44
  • Thánh Tôma Aquinô sinh 28.01.1225 trong một dòng tộc lâu đời ở phía nam nước Ý. Cha là bá tước Landolfo, mẹ là nữ bá tước Theodora của nhà Theate, một dòng dõi quý tộc Norman. Ngài qua đời 07.3.1274 tại Đan Viện Xitô Fossa Nuova. Năm 1323, Đức Gioan XXII suy tôn ngài lên hàng hiển thánh. Đức Piô V tuyên phong ngài là Tiến sĩ Hội thánh.

    Truyền thông Hội dòng 

    Bài viết liên quan